Hannah Stocking
Hannah Stocking
 • 110 Videos
 • 1 222 944 520 Դիտումներ

վիդեո

Your Wish is My Command | Hannah Stocking
Դիտումներ 503 7802 օր առաջ
Meet the Friends | Hannah Stocking, Lele Pons & Twan Kuyper
Դիտումներ 2 103 2069 օր առաջ
Extreme Scavenger Hunt | Hannah Stocking & Juanpa Zurita
Դիտումներ 1 916 73522 օր առաջ
Summer Before College | Hannah Stocking
Դիտումներ 3 174 473Ամիս առաջ
Do I Have a Crush? | Hannah Stocking & Delaney Glazer
Դիտումներ 7 435 962Ամիս առաջ
My First Movie! | Hannah Stocking
Դիտումներ 1 743 4672 ամիս առաջ
I Have The Craziest Dog | Hannah Stocking
Դիտումներ 1 755 1132 ամիս առաջ
The Difference Between Men & Women | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 911 1033 ամիս առաջ
I'm an Instagram Model | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 3 999 1833 ամիս առաջ
Best Girly Sleepover | Hannah Stocking
Դիտումներ 5 429 6164 ամիս առաջ
How to Get Smarter | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 1 636 1564 ամիս առաջ
I'm Obsessed | Hannah Stocking
Դիտումներ 5 158 6794 ամիս առաջ
Kids vs Adults | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 164 2624 ամիս առաջ
Caught in a Lie | Hannah Stocking
Դիտումներ 4 732 9635 ամիս առաջ
Sweet Dreams? | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 1 516 4965 ամիս առաջ
Hi, How Are You? | Hannah Stocking
Դիտումներ 5 135 2955 ամիս առաջ
High School Club Showdown | Hannah Stocking
Դիտումներ 3 622 2985 ամիս առաջ
New Year's Eve Kiss | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 770 5526 ամիս առաջ
Christmas Vacation | Hannah Stocking
Դիտումներ 3 484 5776 ամիս առաջ
Impressing Your Ex | Hannah Stocking
Դիտումներ 6 244 2747 ամիս առաջ
Am I Addicted to Shopping? | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 194 4467 ամիս առաջ
Finding the Perfect Job | Hannah Stocking
Դիտումներ 2 634 3067 ամիս առաջ
Going Through Puberty | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 267 1218 ամիս առաջ
Am I Thirsty? | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 165 7038 ամիս առաջ
Sunny Day vs. Rainy Day | Hannah Stocking & Jeff Wittek
Դիտումներ 7 460 0068 ամիս առաջ
Dating a Manipulator | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 154 2739 ամիս առաջ
Lele Pons - Celoso (Official Lyric Video) ft. Hannah Stocking
Դիտումներ 30 669 3659 ամիս առաջ
Dating an Adrenaline Junkie | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 007 0899 ամիս առաջ
#1 FIFA Player | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 17 636 7099 ամիս առաջ
Dating a Gamer | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 844 99910 ամիս առաջ
How To Be Single | Hannah Stocking
Դիտումներ 16 108 05410 ամիս առաջ
Dating my Trainer | Science with Hannah Stocking
Դիտումներ 2 079 83510 ամիս առաջ
Burning Man Couple | Hannah Stocking, Marlon Wayans & Simon Rex
Դիտումներ 2 844 41610 ամիս առաջ
That One Time at Summer Camp... | Hannah Stocking
Դիտումներ 6 863 91211 ամիս առաջ
Why I Will Never Skip School | Hannah Stocking
Դիտումներ 12 871 14711 ամիս առաջ
The Flirt | Hannah Stocking
Դիտումներ 3 538 46811 ամիս առաջ
I'm Still in Swimming Lessons? | Hannah Stocking
Դիտումներ 16 029 939Տարի առաջ
It's Getting Hot in Here | Hannah Stocking, Lele Pons & Anwar Jibawi
Դիտումներ 12 956 493Տարի առաջ
Is This Real Life? | Hannah Stocking
Դիտումներ 8 359 207Տարի առաջ
I'm a Parent?! | Hannah Stocking
Դիտումներ 13 242 129Տարի առաջ
Paper Fortune Teller | Hannah Stocking
Դիտումներ 6 667 320Տարի առաջ
High School Picture Day | Hannah Stocking
Դիտումներ 31 438 451Տարի առաջ
My Summer Crush | Hannah Stocking
Դիտումներ 28 922 886Տարի առաջ
Timed Mile in P.E. | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 12 996 574Տարի առաջ
Inside the Teenage Brain | Hannah Stocking
Դիտումներ 3 761 837Տարի առաջ
Dating a DJ | Hannah Stocking
Դիտումներ 6 261 807Տարի առաջ
We're Your Babysitters! | Hannah Stocking & Kára McCullough
Դիտումներ 9 147 169Տարի առաջ
What Happens After a Breakup | Hannah Stocking
Դիտումներ 2 709 961Տարի առաջ
Separated at Birth | Hannah Stocking, Juanpa Zurita & Lele Pons
Դիտումներ 15 503 016Տարի առաջ
Ocean's 8 | Hannah Stocking & Lele Pons
Դիտումներ 12 208 539Տարի առաջ
The Dangers of Using GPS | Hannah Stocking
Դիտումներ 2 421 121Տարի առաջ
High School Rivals | Hannah Stocking & Supreme Patty
Դիտումներ 5 524 169Տարի առաջ
Introverts vs. Extroverts | Hannah Stocking
Դիտումներ 1 837 781Տարի առաջ
How to Control Your Boyfriend | Hannah Stocking & Jeff Wittek
Դիտումներ 11 626 693Տարի առաջ
Dating a Pathological Liar | Hannah Stocking
Դիտումներ 20 347 001Տարի առաջ
How Dieting Kills Brain Cells | Hannah Stocking
Դիտումներ 1 797 983Տարի առաջ
I Created Bitcoin | Hannah Stocking & Lamorne Morris
Դիտումներ 3 972 900Տարի առաջ
How to Make Slime | Hannah Stocking
Դիտումներ 20 469 683Տարի առաջ
Dating a Sociopath | Hannah Stocking
Դիտումներ 18 049 018Տարի առաջ
Runaway Bride | Hannah Stocking
Դիտումներ 5 196 012Տարի առաջ
Finding a Boyfriend for the Holidays | Hannah Stocking
Դիտումներ 8 105 072Տարի առաջ
Craziest Wisdom Teeth Removal Story | Hannah Stocking
Դիտումներ 7 061 700Տարի առաջ
Worst School Presentations | Hannah Stocking
Դիտումներ 12 701 624Տարի առաջ
Halloween Roast Battle | Hannah Stocking & Mister V
Դիտումներ 9 211 036Տարի առաջ
In Your Dreams | Hannah Stocking & sWooZie
Դիտումներ 5 353 007Տարի առաջ
The First Humans Teleported | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 8 734 414Տարի առաջ
I'm a Psychopath | Hannah Stocking
Դիտումներ 26 680 203Տարի առաջ
Dating the IT Clown (IT Chapter One) | Hannah Stocking
Դիտումներ 25 096 247Տարի առաջ
Crazy Game Show | Hannah Stocking & Jimmy Tatro
Դիտումներ 2 779 522Տարի առաջ
Mastering the Savage Life | Hannah Stocking & Lele Pons
Դիտումներ 4 778 041Տարի առաջ
Little Miss Know It All | Hannah Stocking
Դիտումներ 13 035 592Տարի առաջ
The Next Best DJ | Hannah Stocking & Rudy Mancuso
Դիտումներ 3 005 876Տարի առաջ
America's Next Top Runway Model | Hannah Stocking
Դիտումներ 13 867 412Տարի առաջ
Seeing Other People | Hannah Stocking & King Bach
Դիտումներ 7 510 445Տարի առաջ
The First Humans Cloned | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 9 138 956Տարի առաջ
How to Detect a Liar | Hannah Stocking
Դիտումներ 4 712 618Տարի առաջ
The Impossible Burger | Hannah Stocking
Դիտումներ 11 612 6512 տարի առաջ
Having a Short Boyfriend | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 14 051 5992 տարի առաջ
Movie Night | Hannah Stocking
Դիտումներ 4 146 9872 տարի առաջ
Hippie Beginnings | Hannah Stocking
Դիտումներ 9 598 9252 տարի առաջ
Street Performer | Hannah Stocking & Lele Pons
Դիտումներ 9 901 7712 տարի առաջ
Spelling Bee | Hannah Stocking & Jeff Wittek
Դիտումներ 12 317 3912 տարի առաջ
Miscommunication | Hannah Stocking
Դիտումներ 10 766 9482 տարի առաջ
Summer Vacation!! | Hannah Stocking & MyLifeAsEva
Դիտումներ 4 661 0562 տարի առաջ
I'm Pregnant? | Hannah Stocking
Դիտումներ 14 194 4342 տարի առաջ
Prom | Hannah Stocking
Դիտումներ 21 703 0172 տարի առաջ
How I Met Your Father | Hannah Stocking
Դիտումներ 14 861 2352 տարի առաջ
Arguing in Public | Hannah Stocking
Դիտումներ 6 757 1512 տարի առաջ
Waking Up Next to a Cheater | Hannah Stocking
Դիտումներ 36 173 3152 տարի առաջ
How Tarzan Met Jane | Hannah Stocking & Anwar Jibawi
Դիտումներ 12 675 8092 տարի առաջ
Getting Back at Your Ex | Hannah Stocking & Lele Pons
Դիտումներ 24 247 7662 տարի առաջ
Baywatch | Hannah Stocking & Lele Pons
Դիտումներ 42 246 7492 տարի առաջ

Մեկնաբանություններ

 • Alia Drinks
  Alia Drinks 45 վայրկյան առաջ

  Oof.

 • Mathias
  Mathias Րոպե առաջ

  Just here to dislike

 • Eric Cartman
  Eric Cartman 2 րոպե առաջ

  #48 on trending

 • Pandora Onyedire
  Pandora Onyedire 3 րոպե առաջ

  who in their right minds will dislike hannah stocking's videos

 • Muhammad Mustafa
  Muhammad Mustafa 10 րոպե առաջ

  I..made. Tyjmk,7 jugguuuta. YZc

 • Goran arrête de demander des calisse de troupe

  Their is 2 person in the class😂

 • DeReonia Walker
  DeReonia Walker 22 րոպե առաջ

  I hope that not what really happened to you girl it ok the music video was awsome

 • Eliel Pindi
  Eliel Pindi 26 րոպե առաջ

  Love you Hannah all your video it's amazing😍

 • David Jackson
  David Jackson 33 րոպե առաջ

  Raining days are just like showers so I pick raining days

 • ireth diaz
  ireth diaz 38 րոպե առաջ

  Love u hanah banana

 • Vanessa Delgado
  Vanessa Delgado 39 րոպե առաջ

  It was Victoria bachlet

 • Mariyah Mendes
  Mariyah Mendes 46 րոպե առաջ

  I lost it when the baby started dancing😂😂😂

 • Leah O'Donovan
  Leah O'Donovan 50 րոպե առաջ

  The same thing happens to me when I stay home somthing God always happens

 • Danny Boi
  Danny Boi 53 րոպե առաջ

  Guys look at the purple girl she's looking at the camera 5:29

 • Nicole Nash
  Nicole Nash 55 րոպե առաջ

  Bad. Day. At. School

 • Danny Boi
  Danny Boi 56 րոպե առաջ

  I can't stop laughing HAHAHAH 2:44 Edit: If you also laughed like this comment

 • Vander Goes Filho
  Vander Goes Filho Ժամ առաջ

  I dreamed with you Hannah, me and you in beach. My dream was you in this red speedo swimsuit and I in black speedo brief. Speedo boy (me) swimming drowning and speedo girl lifeguard (you) running to swim and save me. Imagine a lifeguard dating a swimmer.

 • Trinity Plays Games
  Trinity Plays Games Ժամ առաջ

  Are the slurpees CANADIAN? (Please say yes)

 • Matthew Sumait
  Matthew Sumait Ժամ առաջ

  Hannah not to be weird but where do you live because I have a dream about you and me in my dream and you became best and I think you are very beautiful

 • lauren ewing
  lauren ewing Ժամ առաջ

  Sexe

 • The cute kraken
  The cute kraken Ժամ առաջ

  WHATA THE FUCK WAS THAT

 • Haley Brownson
  Haley Brownson Ժամ առաջ

  Love you

 • Matthew Sumait
  Matthew Sumait Ժամ առաջ

  Hannah you are very beautiful

 • Stacey Nichols
  Stacey Nichols Ժամ առաջ

  Im watching in 2019

 • Claire Eagles
  Claire Eagles Ժամ առաջ

  If you like my commonted I'll subscribe to your channel

 • Bad Boy
  Bad Boy Ժամ առաջ

  Anwar shirtless pose... It make me laugh

 • Bibian Maldonado
  Bibian Maldonado Ժամ առաջ

  I love you Hannah you are the best you always find a way to make me laugh ❤️❤️❤️❤️💝💗💙💚💖💞💘🖤❣️💓💕🧡💜

 • thb rgh
  thb rgh Ժամ առաջ

  Hi<3

 • Mula Blue
  Mula Blue Ժամ առաջ

  Damn its sad to say this is relatable😥

 • Alejandro Villasenor
  Alejandro Villasenor Ժամ առաջ

  ❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍❤️👍

 • Ashley Garcia
  Ashley Garcia Ժամ առաջ

  Hi I love your video

 • Varun Nayak
  Varun Nayak Ժամ առաջ

  Going to unsubscribe. Content has hit rock bottom.

 • Leon Martin
  Leon Martin Ժամ առաջ

  🛁🧪loev

 • Hipster Duck
  Hipster Duck Ժամ առաջ

  The seven year old child has like 60 year old parents😂

 • Tony Anthony.k
  Tony Anthony.k Ժամ առաջ

  I shopped at wish for 4 years and it never let me down wish is a great app cause it's cheap things and more..... Hannah we're is Lele maybe she would love some cheap things too 🇬🇷🇬🇷🇲🇽🇲🇽😁☺️ Love you Hannah stocking love your videos.

 • Bassima Jarjoura
  Bassima Jarjoura Ժամ առաջ

  Hannah this is the latest videos? Pleaze hannah do some videos l love you hannah stocking and happy birthday my real name is maria

 • Isabella Pollard
  Isabella Pollard Ժամ առաջ

  Omg I love Hannah and I just downloaded the app love you♥️♥️

 • ThePastelGirl
  ThePastelGirl 2 ժամ առաջ

  I love rainy days!!♥️♥️♥️

 • Don in 5 Reviews
  Don in 5 Reviews 2 ժամ առաջ

  So is this just a commercial? Recommended go home, you're drunk.

 • baroudi rawan
  baroudi rawan 2 ժամ առաջ

  Ofc that 😈😉

 • Merielen Marin
  Merielen Marin 2 ժամ առաջ

  The last part where lele spits in his face would probably be the type of friend I would be 😭😂

 • Ultra Class Family Royce Line

  What's up!!!! love watching you guys!! You guys We have some XL Bullys/XL Pitbull puppies available. Contact me at +1832-952-9659 Check us out Home of the XL Bullys in HoustonTx WE are Ultra!!!

 • Mary nhan
  Mary nhan 2 ժամ առաջ

  I like that kind little girl

 • swifty faze
  swifty faze 2 ժամ առաջ

  Go follow me on Instagram fortnitebeast3853

 • Betone
  Betone 2 ժամ առաջ

  This is so trash I hope your channel gets deleted non of your content is funny go kys

 • Bhrea Pacion
  Bhrea Pacion 2 ժամ առաջ

  Hannah burn from the sun

 • Ana Tabic
  Ana Tabic 2 ժամ առաջ

  My sister HATES you but I love you so much. I even yelled at my sister for saying that xD

 • Hilda Mwangi
  Hilda Mwangi 2 ժամ առաջ

  Pind by lele ponds I wold suck his dick hanna and have sex im not in the vid its me lele

 • Hilda Mwangi
  Hilda Mwangi 2 ժամ առաջ

  I like you cuz im lele and we're friends amigos

 • Kala Senathi
  Kala Senathi 2 ժամ առաջ

  How lele is acting is hilarious

 • Lukas Y
  Lukas Y 2 ժամ առաջ

  At 4:15 look at the girl holding the cup like what