Dan and Riya
Dan and Riya
 • 340 Videos
 • 499 945 122 Դիտումներ

վիդեո

My Family Vacation *DISASTER*
Դիտումներ 2 412 2872 ժամ առաջ
PRANK WARS! *Cinnamon vs Tootsie*
Դիտումներ 3 156 35721 օր առաջ
Summer Sleepover! *RICH GIRL vs NORMAL GIRL*
Դիտումներ 3 511 1077 ժամ առաջ
I Have A Summer Crush! *I Want To Tell Him I Like Him!*
Դիտումներ 2 017 256Ամիս առաջ
School Dance! *HUGE DISASTER*
Դիտումներ 3 221 4042 ամիս առաջ
I Gave My Best Friend A Makeover *HUGE TRANSFORMATION*
Դիտումներ 6 208 9223 ժամ առաջ
Giving My Teacher A Makeover! *TRANSFORMATION!*
Դիտումներ 2 405 19545 րոպե առաջ
School Morning Routine! *Rich Girl vs Normal Girl*
Դիտումներ 5 638 1117 ժամ առաջ
Worst Substitute Teacher Ever! *Strict vs Nice Teacher!*
Դիտումներ 4 899 2774 ամիս առաջ
TYPES OF STUDENTS During Class Presentations
Դիտումներ 1 988 0034 ժամ առաջ
Rich Girl Gets A Job *RICH GIRL vs NORMAL GIRL*
Դիտումներ 5 303 20411 ժամ առաջ
REAL FRIENDS vs FAKE FRIENDS *Changing Best Friends*
Դիտումներ 4 343 0005 ամիս առաջ
Best Friend Sleepover *TRUTH or DARE*
Դիտումներ 5 974 8722 ժամ առաջ
Rumors In High School *So Embarrassing*
Դիտումներ 3 193 3808 ժամ առաջ
MOM vs DAD *Strict Parents*
Դիտումներ 1 950 7816 ամիս առաջ
Report Cards! *Good Student vs Bad Student*
Դիտումներ 4 069 349Ժամ առաջ
FIRST JOB! *Good Employee vs Bad Employee*
Դիտումներ 7 079 42411 ժամ առաջ
Types of Students IN AN Exam!
Դիտումներ 4 072 509
ADULTS vs KIDS During Christmas
Դիտումներ 1 855 811
A Christmas Miracle *Huge Christmas Party Disaster*
Դիտումներ 4 364 2405 ժամ առաջ
Parent Teacher Meeting *Strict vs. Nice Parents*
Դիտումներ 5 124 72412 ժամ առաջ
Types Of People On Christmas
Դիտումներ 2 759 7298 ամիս առաջ
WORST Date Ever!
Դիտումներ 4 706 484
Types Of People At The Mall!
Դիտումներ 4 071 96738 րոպե առաջ
When There Is A Social Media Trend At School!
Դիտումներ 4 524 29012 ժամ առաջ
FIRST KISS *7 Minutes in Heaven*
Դիտումներ 4 956 485
50 Types of People on HALLOWEEN
Դիտումներ 3 200 92439 րոպե առաջ
What To Do When Your Boyfriend Cheats! *REVENGE*
Դիտումներ 3 594 79210 ամիս առաջ
TYPES OF GIRLFRIENDS!
Դիտումներ 6 426 985
If Disney Princesses Were YOUTUBERS
Դիտումներ 420 152Ժամ առաջ
Driving With Brown Parents!
Դիտումներ 2 213 0929 ժամ առաջ
Different Types Of Crushes!
Դիտումներ 2 693 81911 ամիս առաջ
When There Is A New CUTE Guy In School
Դիտումներ 4 240 027
50 DIFFERENT Types of Students
Դիտումներ 11 704 709
WORST First Day of School!
Դիտումներ 6 700 5765 ժամ առաջ
Different Types Of People In The Summer
Դիտումներ 5 164 775Տարի առաջ
Best Friend Vs Best Friend
Դիտումներ 6 091 241
TYPES OF PARENTS
Դիտումներ 2 981 527
When Your Enemy Is Hotter Than You
Դիտումներ 4 642 2275 ժամ առաջ
Different Types Of Siblings!
Դիտումներ 4 731 49013 ժամ առաջ
Worst Times To See Your Crush
Դիտումներ 3 707 710
When Your Best Friend Goes On A DATE
Դիտումներ 3 267 1745 ժամ առաջ
How To Make Your Crush And His Girlfriend BREAK UP!
Դիտումներ 6 128 68711 ժամ առաջ
How To Get Your Crush To Like You Back!
Դիտումներ 2 278 230Տարի առաջ
Types of People At Amusement Parks
Դիտումներ 1 881 974
How Students Act On The LAST DAY OF SCHOOL!
Դիտումներ 4 032 14844 րոպե առաջ
DIFFERENT TYPES OF MOMS
Դիտումներ 6 652 97112 ժամ առաջ
WELCOME TO BEVERLY VALLEY HIGH SCHOOL
Դիտումներ 2 807 244Տարի առաջ
Types Of People At The Movies
Դիտումներ 2 077 935
If Students Were HONEST With Teachers
Դիտումներ 7 240 1345 ժամ առաջ
Freaky Friday: When You Switch Bodies With Your Best Friend
Դիտումներ 2 888 659Տարի առաջ
When Your Best Friend Gets A Boyfriend
Դիտումներ 3 008 339Տարի առաջ
Types of People At The Grocery Store
Դիտումներ 2 204 482
First Date Guys Vs. Girls
Դիտումներ 1 650 465
White Girls Vs. Brown Girls
Դիտումներ 5 770 453
When You Go See A Psychic
Դիտումներ 842 7095 ժամ առաջ
When You And Your Best Friend Get Into A Fight!
Դիտումներ 2 530 5289 ժամ առաջ
When You See Your Ex In Public
Դիտումներ 854 071Տարի առաջ
How Girls Get Ready For A Date!
Դիտումներ 4 182 821
50 Different Types of Girls
Դիտումներ 3 050 5332 ժամ առաջ
Couples Vs. Singles on Valentine's Day
Դիտումներ 2 645 5549 ժամ առաջ
We Are Getting Married?!
Դիտումներ 500 29113 ժամ առաջ
When A Brown Girl Dates A White Guy ft. Navpreet Banga
Դիտումներ 3 555 339Տարի առաջ
When You Have A Hot Teacher
Դիտումներ 4 152 830
Brown Mom vs White Mom
Դիտումներ 2 791 957
What If Google Judged You
Դիտումներ 1 291 4956 ժամ առաջ
Types Of Girls At The Gym
Դիտումներ 1 843 48213 ժամ առաջ
Types Of Customers!
Դիտումներ 6 374 573Տարի առաջ
How Girls Act On Their Period
Դիտումներ 1 306 092
Brown Christmas Vs. White Christmas
Դիտումներ 3 640 6493 ժամ առաջ
When You Bring Your Hot Girlfriend Home For Christmas
Դիտումներ 2 031 06410 ժամ առաջ
How To Hide Your Boyfriend From Your Parents
Դիտումներ 1 377 174Տարի առաջ
73 Questions with Tootsie | Vogue Parody
Դիտումներ 1 246 181
How Girls Act When Guys Are Looking
Դիտումներ 2 544 629
Filming With YouTubers In LA
Դիտումներ 50 06838 րոպե առաջ
How To Impress A Guy On A Date
Դիտումներ 1 474 624Ժամ առաջ
When Your Parents Hate Your Bestfriend
Դիտումներ 2 419 7028 ժամ առաջ
When Girls See Hotter Girls
Դիտումներ 3 348 074Տարի առաջ
Types of People In Restaurants
Դիտումներ 1 975 457
Blindfolded Shopping Challenge!
Դիտումներ 83 723
Boy Friend Gets Waxed!
Դիտումներ 152 73239 րոպե առաջ
HIGH SCHOOL HALLOWEEN PARTY GONE WRONG!
Դիտումներ 2 642 5965 ժամ առաջ
My Masseuse Tried To Touch My... *Not Clickbait*
Դիտումներ 716 7709 ժամ առաջ
How Psycho Jealous Girlfriends Act
Դիտումներ 1 291 28712 ժամ առաջ
Trying In-N-Out For The First Time!
Դիտումներ 434 506Տարի առաջ
Types of People On Social Media!
Դիտումներ 4 985 131Տարի առաջ
Things You Should NEVER Say To A Guy
Դիտումներ 1 321 626
The Most EPIC Indian Wedding Ever!
Դիտումներ 1 398 3723 ժամ առաջ
When Your Best Friend's Boyfriend Is Cheating
Դիտումներ 2 433 5014 ժամ առաջ
How Girls Get Ready For School
Դիտումներ 3 355 3232 տարի առաջ

Մեկնաբանություններ

 • Ram Pradha
  Ram Pradha 32 րոպե առաջ

  I like your videos they're funny 😂😂 😂😂😂😂😂😂😂

 • Sharon Eustache
  Sharon Eustache 32 րոպե առաջ

  Some of the people are boys and they pretend to be girls

 • Vincent Tom
  Vincent Tom 36 րոպե առաջ

  my birthday is october 7 2011

 • HappyUrmi B
  HappyUrmi B 39 րոպե առաջ

  Didn't Miss.P call Tootsie in the attended ?

 • Linda Cılbıyık
  Linda Cılbıyık 46 րոպե առաջ

  Golddigger

 • Valdenia Silva
  Valdenia Silva 48 րոպե առաջ

  I love the song that was playing when Riya is talking with that guy

 • Trinity Desforges
  Trinity Desforges 50 րոպե առաջ

  Omg I have the same curtains!

 • Sovanpanha Chhun
  Sovanpanha Chhun 53 րոպե առաջ

  Number 5

 • Cute lion bunny
  Cute lion bunny 55 րոպե առաջ

  can u do *kids.vs.teens in the uber

 • KRIS !!!!
  KRIS !!!! 56 րոպե առաջ

  *why is there so many private videos :/ :(*

 • haseeb arif
  haseeb arif 57 րոպե առաջ

  You are not allowed to take your cards and you can’t change

 • bxddest klee
  bxddest klee 59 րոպե առաջ

  The next video should be at school and it's bring your parents to school day for two days and cinnamon doesnt bring her mom because she doesn't have one so brought fake mum

 • haseeb arif
  haseeb arif Ժամ առաջ

  Dan and Riya

 • Dylan Taylor
  Dylan Taylor Ժամ առաջ

  math is the best

 • michelle Hugo
  michelle Hugo Ժամ առաջ

  Dylann

 • Animal Lover
  Animal Lover Ժամ առաջ

  Aqua is my fav colour!

 • Unicorn lily Roes
  Unicorn lily Roes Ժամ առաջ

  No I did not

 • Elise Smith
  Elise Smith Ժամ առաջ

  Lippy sys

 • Chels Channel
  Chels Channel Ժամ առաջ

  There is a haunted house that a family always makes and it chases people with chainsaws and knives 😂 me and my friend always run away

 • Baby Mari
  Baby Mari Ժամ առաջ

  I love fast rides im just scared

 • Sumaya Malik
  Sumaya Malik Ժամ առաջ

  I love you

 • Ella Mikula
  Ella Mikula Ժամ առաջ

  So chad calls tootsie crazy even though he slept with her remember? He was dating cinnamon and cheated on her with her best friend, tootsie and now they aren’t friends anymore😂

 • tim ashcraft
  tim ashcraft Ժամ առաջ

  i have a brother and sister

 • Tiara Lina
  Tiara Lina Ժամ առաջ

  Can you make a video about you changing your style and became the POPULAST student in BHV?!❤😱 pls notice me!!! I hope you see this comment ! That is my dream! Of you noticing me!!💜❤💜❤💜Love you guys!

 • Rosemarie Phillips
  Rosemarie Phillips Ժամ առաջ

  Math

 • Gleg Guly
  Gleg Guly Ժամ առաջ

  If u are the one who hides stuff like

 • Gleg Guly
  Gleg Guly Ժամ առաջ

  diffrerent teachers

 • Yem Salah
  Yem Salah Ժամ առաջ

  I'm the one who eats n bed and the junk food eater and most importantly the slow eater

 • Nikki Cole
  Nikki Cole Ժամ առաջ

  1.riya❤️ 2.tootsie🍔 3.agnes📏🖍 4.ragah🧠 5.cinnmon💄 6. Straberry🍓 7.rhubarb🥧 8.chad 🤥 9.tia😬 0.daniel🧔🏽

 • Julia's slime channel
  Julia's slime channel Ժամ առաջ

  My crush is alfie. 2000 likes to confess I like him. 4000 likes to hug him. 6000 likes to kiss him.

 • unicorn princess versa
  unicorn princess versa Ժամ առաջ

  4:02 dan what the fuck is that

 • Ανδρέας Κατσιμπέρης

  Riya merid cat

 • Shavaro Squad
  Shavaro Squad 2 ժամ առաջ

  OMG i looooooòooved it wow iwant a makeover

 • Film Wars
  Film Wars 2 ժամ առաջ

  Man you guys are awesome 😎

 • Valbone Ademi
  Valbone Ademi 2 ժամ առաջ

  NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 • jubagz
  jubagz 2 ժամ առաջ

  pink

 • bimpe adedokun
  bimpe adedokun 2 ժամ առաջ

  Gyou know if we need to be at work by my house we got the package 😁😉😁😊😉😁😉 dhsgisfhjsxhydd justwanted to let you know I'm not the only person

 • Voltaire Cadet
  Voltaire Cadet 2 ժամ առաջ

  I want to see Raja have a makeover the smart boy

 • Emu Hu
  Emu Hu 2 ժամ առաջ

  Black

 • lola life Addo
  lola life Addo 2 ժամ առաջ

  Chi Dan and Riya I want you guys every day of my life I love you so so much that you're on top of my AM-plus list you know what we mean the world to me if you could possibly shut me out and one of your videos and mention my name Alaska v hair look and really miss everybody there and I just really want to be shouted out in mean the world to me since my birthday is coming and nobody's actually gonna come I feel really sad and the best thing is is that at least I'm going to have you guys there with me on the way so if you could please shut at Alaska of my hello and make sure sure to say Alaska that's all you just need to say but please wish me a Happy Birthday on top of my heart I really love you guys so love you so much guys I just can't stop saying it I really hope you say happy birthday happy birthday I wish you a Happy Birthday Alaska please please please please I love you see you next time

 • misty barrett
  misty barrett 2 ժամ առաջ

  Sixteen

 • niobe richards
  niobe richards 2 ժամ առաջ

  My birthday is is January 28 happy birthday riya

 • Christine Khoury
  Christine Khoury 2 ժամ առաջ

  It's in 7 february

 • haseeb arif
  haseeb arif 2 ժամ առաջ

  What are you guys looking to get to know me up

 • Allan Balkaran
  Allan Balkaran 2 ժամ առաջ

  I love pink

 • eleanor macdonald
  eleanor macdonald 2 ժամ առաջ

  you guys should do 73 question with cinnamon

 • Ignes Wisely
  Ignes Wisely 3 ժամ առաջ

  I'm looking forward to the boy again, i hope he's going to be in the videos again.

 • Lilliana Torpey
  Lilliana Torpey 3 ժամ առաջ

  You should do tootsies dates Daniel and is the most popular girl in R V H but then she wakes up and relizies it was a dream 😂😂😂😂😂

 • Hamzz2dripy
  Hamzz2dripy 3 ժամ առաջ

  i like dan and riya

 • yassmin istifanus
  yassmin istifanus 3 ժամ առաջ

  i am the excessive shopper and my fav shop in the mall is gucci

 • Jakey boy Tv
  Jakey boy Tv 3 ժամ առաջ

  I'm the singer

 • lil foxy unicorn
  lil foxy unicorn 3 ժամ առաջ

  Nice kid

 • Amy Manukonga
  Amy Manukonga 3 ժամ առաջ

  Hi sinimin l love your hair

 • Amy Manukonga
  Amy Manukonga 3 ժամ առաջ

  I think riya should do her retin and dan should to

 • lolaa
  lolaa 3 ժամ առաջ

  CINNAMON WON BECAUSE I LOVE HER SO MUCHHHH

  • 라메
   라메 Ժամ առաջ

   You suck

 • Plasma boy 908
  Plasma boy 908 4 ժամ առաջ

  I wish tootsie would get red hair like cinimon and like you to riya and dane

 • Jun Pardo
  Jun Pardo 4 ժամ առաջ

  why do cinimon need space for sleep and when she sleep she is on side of bed and waking up she is on the side

 • Meriam Disho
  Meriam Disho 4 ժամ առաջ

  It’s even worse when parents love your bestie🙂🙂🙃

 • Juliana Montenegro
  Juliana Montenegro 4 ժամ առաջ

  Please do types of maids

 • Darron Rose
  Darron Rose 4 ժամ առաջ

  Hi I have my car back from

 • Sarah Jones
  Sarah Jones 4 ժամ առաջ

  Types of people in the countryside

 • mamy Tantine
  mamy Tantine 4 ժամ առաջ

  BRUH(you guys are hell funny)

 • Kenza Khamassi
  Kenza Khamassi 4 ժամ առաջ

  SeeSeptember

 • Sarah Mahmood
  Sarah Mahmood 4 ժամ առաջ

  For favourite shop it would be between Asda and the corner shop where I live

 • maite chavez
  maite chavez 5 ժամ առաջ

  Why do you guys always keep us waiting

 • xVeronicorn
  xVeronicorn 5 ժամ առաջ

  Honestly i actually like riya better

 • Ahmed Alzobede
  Ahmed Alzobede 5 ժամ առաջ

  Why you guys included some dirty video clips I don't understand why youtube don't delet this video 🤔and don't tell me about diffierance culture cause this clips are so damaging to the teenagers

 • Aliana Villafana
  Aliana Villafana 5 ժամ առաջ

  Did Tootsie say shit and bitch

 • Ruha Sharmin
  Ruha Sharmin 5 ժամ առաջ

  Riya is literally like me on Rock Paper Scissors 😂😂

 • Kenza Khamassi
  Kenza Khamassi 5 ժամ առաջ

  I Love you

 • rea cool
  rea cool 5 ժամ առաջ

  Day 1 dan and riya like me comment. And I looooooooooooooooove you guys soooooooooooooooooooo much💟💟💟💟💟

 • Lacey Evans Vlogs
  Lacey Evans Vlogs 5 ժամ առաջ

  Omg tootsie

 • Hamza Alrasheed
  Hamza Alrasheed 5 ժամ առաջ

  Yess

 • bashar sss
  bashar sss 5 ժամ առաջ

  Cinnamon smells like foot

 • Emily Dixon
  Emily Dixon 5 ժամ առաջ

  yay

 • Renae Shepherd
  Renae Shepherd 6 ժամ առաջ

  😍😘🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘🥰🥰😍😍🥰🥰🥰😘😘😘🥰😍😍🥰😘😘😍😍😘

 • Jean-marie de Jager
  Jean-marie de Jager 6 ժամ առաջ

  Tootsie 😜

 • Renae Shepherd
  Renae Shepherd 6 ժամ առաջ

  🙄🤥😓

 • Emelita Balighot
  Emelita Balighot 6 ժամ առաջ

  I luv u guys

 • funny cupcake
  funny cupcake 6 ժամ առաջ

  🤮🤢

 • Lacey Evans Vlogs
  Lacey Evans Vlogs 6 ժամ առաջ

  In the thumbnail you can see Bahas nipples

 • FŵëddôŁïfę32
  FŵëddôŁïfę32 6 ժամ առաջ

  No crush but a boyfriend his name is Freddie

 • Gabriela Flores
  Gabriela Flores 6 ժամ առաջ

  I love your vids there funny I susc

 • Caitlyn Edmonds
  Caitlyn Edmonds 6 ժամ առաջ

  Well durh pizza

 • Sam Ange
  Sam Ange 6 ժամ առաջ

  totsi is a boy not a girl

 • Cykaslav Blyat
  Cykaslav Blyat 6 ժամ առաջ

  i dnt like when that happens

 • surjitsingh heer
  surjitsingh heer 6 ժամ առաջ

  Fuck

 • -Gacha Cheese- Star
  -Gacha Cheese- Star 7 ժամ առաջ

  This is tootsie 🙍🏼‍♀️👗👑🍕

 • Shavaro Squad
  Shavaro Squad 7 ժամ առաջ

  I am burgers

 • Mariam Al Dhaheri
  Mariam Al Dhaheri 7 ժամ առաջ

  October 5th is my Day

 • Lily Arnold
  Lily Arnold 7 ժամ առաջ

  Happy birthday Dan l hope you have a fun time 1😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 • Lava_ 1244
  Lava_ 1244 7 ժամ առաջ

  I WANT CINNAMON VS TOOTSIE PRANK WARS!!!!!!!!!!

 • Queen •
  Queen • 7 ժամ առաջ

  Gucci

 • balwinder singh
  balwinder singh 7 ժամ առաջ

  She will if I threatened to shuv her Pom poms up her booty 😂🤣😂🤣 that made me laugh the way tootsie said that

 • milea Rivera
  milea Rivera 7 ժամ առաջ

  my crush I'll kiss him in front of everyone even in this video

 • Rosa Flores
  Rosa Flores 7 ժամ առաջ

  hi

 • Rosa Flores
  Rosa Flores 7 ժամ առաջ

  hi

 • Life is FUN with RIDDHI
  Life is FUN with RIDDHI 7 ժամ առաջ

  Riya from which state you are in India?🤔🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

 • Life is FUN with RIDDHI
  Life is FUN with RIDDHI 7 ժամ առաջ

  Ya, Aliyha K!

 • Victoria Taufao
  Victoria Taufao 8 ժամ առաջ

  Cinnamon??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????