Dan and Riya
Dan and Riya
 • 360 Videos
 • 641 538 252 Դիտումներ

վիդեո

My High School Winter Formal! *HUGE DISASTER*
Դիտումներ 1.2մլն4 օր առաջ
HIGH SCHOOL LIFE! *Rich Girl vs Normal Girl*
Դիտումներ 4.8մլնԱմիս առաջ
I Spent A Night In A Haunted House! *SCARY*
Դիտումներ 1.6մլնԱմիս առաջ
HIGH SCHOOL COOK-OFF *Food Battle Challenge*
Դիտումներ 2.9մլն2 ամիս առաջ
High School CHEERLEADING TRYOUTS! *Trying To Become Popular*
Դիտումներ 4.4մլն3 ամիս առաջ
First Day Back To School *NEW HOT GIRL*
Դիտումներ 6մլն3 ամիս առաջ
Vacation Disaster!
Դիտումներ 4մլն4 ամիս առաջ
PRANK WARS! Cinnamon vs Tootsie *GETTING REVENGE*
Դիտումներ 6մլն4 ամիս առաջ
Summer Sleepover! *RICH GIRL vs NORMAL GIRL*
Դիտումներ 7մլն5 ամիս առաջ
My Summer Romance! *I Want To Tell Him I Like Him!*
Դիտումներ 3մլն5 ամիս առաջ
New HOT Guy At Work! *Getting Over My Crush*
Դիտումներ 3.2մլն5 ամիս առաջ
High School Dance! *BREAKING UP WITH MY BOYFRIEND*
Դիտումներ 4.7մլն6 ամիս առաջ
Night Routine! *Rich vs Normal*
Դիտումներ 5մլն6 ամիս առաջ
I Gave My Best Friend A Makeover *HUGE TRANSFORMATION*
Դիտումներ 9մլն7 ամիս առաջ
Trying To Get My Teacher A Date! *HOT TEACHER ALERT*
Դիտումներ 3.6մլն8 ամիս առաջ
High School Morning Routine! *Rich vs Normal*
Դիտումներ 8մլն8 ամիս առաջ
Worst Substitute Teacher Ever! *Strict vs Nice Teacher!*
Դիտումներ 7մլն8 ամիս առաջ
My CRUSH Comes Over For A School Project! *He's So HOT!*
Դիտումներ 4.6մլն8 ամիս առաջ
Hiding SECRETS From Your Best Friend! *CAUGHT IN A LIE*
Դիտումներ 4.5մլն8 ամիս առաջ
Rich Girl Gets A Job *RICH GIRL vs NORMAL GIRL*
Դիտումներ 7մլն9 ամիս առաջ
REAL FRIENDS vs FAKE FRIENDS *Changing Best Friends*
Դիտումներ 6մլն9 ամիս առաջ
Best Friend Sleepover *TRUTH or DARE*
Դիտումներ 8մլն10 ամիս առաջ
Rumors In High School *So Embarrassing*
Դիտումներ 4.2մլն10 ամիս առաջ
Sending My Parents To Couples Therapy!
Դիտումներ 2.6մլն10 ամիս առաջ
Crashing A High School Party! *CAUGHT By Strict Parents*
Դիտումներ 6մլն10 ամիս առաջ
Report Cards! *Good Student vs Bad Student*
Դիտումներ 6մլն11 ամիս առաջ
FIRST JOB! *Good Employee vs Bad Employee*
Դիտումներ 9մլն11 ամիս առաջ
Types of Students IN AN Exam!
Դիտումներ 5մլն11 ամիս առաջ
A Christmas Miracle *Huge Christmas Party Disaster*
Դիտումներ 6մլնՏարի առաջ
Parent Teacher Meeting *Strict vs. Nice Parents*
Դիտումներ 7մլնՏարի առաջ
Types Of People On Christmas
Դիտումներ 3.5մլնՏարի առաջ
WORST Date Ever!
Դիտումներ 6մլնՏարի առաջ
Types Of People At The Mall!
Դիտումներ 5մլնՏարի առաջ
When There Is A Social Media Trend At School!
Դիտումներ 6մլնՏարի առաջ
50 Types of People on HALLOWEEN
Դիտումներ 3.8մլնՏարի առաջ
What To Do When Your Boyfriend Cheats! *REVENGE*
Դիտումներ 4.2մլնՏարի առաջ
TYPES OF GIRLFRIENDS!
Դիտումներ 7մլնՏարի առաջ
Driving With Brown Parents!
Դիտումներ 2.7մլնՏարի առաջ
Different Types Of Crushes!
Դիտումներ 3.3մլնՏարի առաջ
When There Is A New HOT Guy In School
Դիտումներ 4.9մլնՏարի առաջ
50 DIFFERENT Types of Students
Դիտումներ 13մլնՏարի առաջ
WORST First Day of High School!
Դիտումներ 8մլնՏարի առաջ
Different Types Of People In The Summer
Դիտումներ 6մլնՏարի առաջ
Best Friend Vs Best Friend
Դիտումներ 8մլնՏարի առաջ
TYPES OF PARENTS
Դիտումներ 3.4մլնՏարի առաջ
When Your Enemy Is Hotter Than You
Դիտումներ 5մլնՏարի առաջ
Different Types Of Siblings!
Դիտումներ 5մլնՏարի առաջ
When Your Hot Cousin Comes To Visit Ft. Victoria Baldesarra
Դիտումներ 7մլնՏարի առաջ
Worst Times To See Your Crush
Դիտումներ 4.2մլնՏարի առաջ
When Your Best Friend Goes On A DATE
Դիտումներ 3.8մլնՏարի առաջ
How To Make Your Crush And His Girlfriend BREAK UP!
Դիտումներ 7մլնՏարի առաջ
How To Get Your Crush To Like You Back!
Դիտումներ 2.7մլնՏարի առաջ
Types of People At Amusement Parks
Դիտումներ 2.4մլնՏարի առաջ
How Students Act On The LAST DAY OF SCHOOL!
Դիտումներ 4.8մլնՏարի առաջ
DIFFERENT TYPES OF MOMS
Դիտումներ 8մլնՏարի առաջ
WELCOME TO BEVERLY VALLEY HIGH SCHOOL
Դիտումներ 3.4մլնՏարի առաջ
Types Of People At The Movies
Դիտումներ 2.4մլնՏարի առաջ
If Students Were HONEST With Teachers
Դիտումներ 8մլնՏարի առաջ
Freaky Friday: When You Switch Bodies With Your Best Friend
Դիտումներ 3.6մլնՏարի առաջ
When Your Best Friend Gets A Boyfriend
Դիտումներ 3.7մլնՏարի առաջ
Types of People At The Grocery Store
Դիտումներ 2.6մլնՏարի առաջ
First Date Guys Vs. Girls
Դիտումներ 2մլնՏարի առաջ
White Girls Vs. Brown Girls
Դիտումներ 7մլնՏարի առաջ
When You Go See A Psychic
Դիտումներ 996հզրՏարի առաջ
When You And Your Best Friend Get Into A Fight!
Դիտումներ 3մլնՏարի առաջ
Types of Friends
Դիտումներ 549հզրՏարի առաջ
When You See Your Ex In Public
Դիտումներ 1.1մլնՏարի առաջ
How Girls Get Ready For A Date!
Դիտումներ 5մլնՏարի առաջ
50 Different Types of Girls
Դիտումներ 3.6մլնՏարի առաջ
Couples Vs. Singles on Valentine's Day
Դիտումներ 3մլնՏարի առաջ
We Are Getting Married?!
Դիտումներ 566հզրՏարի առաջ
When A Brown Girl Dates A White Guy ft. Navpreet Banga
Դիտումներ 4մլնՏարի առաջ
When You Have A Hot Teacher
Դիտումներ 4.9մլնՏարի առաջ
Brown Mom vs White Mom
Դիտումներ 3.3մլնՏարի առաջ
What If Google Judged You
Դիտումներ 1.6մլնՏարի առաջ
Types Of Girls At The Gym
Դիտումներ 2.2մլնՏարի առաջ
Types Of Customers!
Դիտումներ 7մլնՏարի առաջ
How Girls Act On Their Period
Դիտումներ 1.5մլն2 տարի առաջ
Brown Christmas Vs. White Christmas
Դիտումներ 4.5մլն2 տարի առաջ
When You Bring Your Hot Girlfriend Home For Christmas
Դիտումներ 2.3մլն2 տարի առաջ
How To Hide Your Boyfriend From Your Parents
Դիտումներ 1.6մլն2 տարի առաջ
73 Questions with Tootsie | Vogue Parody
Դիտումներ 1.5մլն2 տարի առաջ
How Girls Act When Guys Are Looking
Դիտումներ 2.7մլն2 տարի առաջ
Filming With YouTubers In LA
Դիտումներ 54հզր2 տարի առաջ
How To Impress A Guy On A Date
Դիտումներ 1.6մլն2 տարի առաջ
When Your Parents Hate Your Bestfriend
Դիտումներ 2.9մլն2 տարի առաջ
When Girls See Hotter Girls
Դիտումներ 3.7մլն2 տարի առաջ
Types of People In Restaurants
Դիտումներ 2.3մլն2 տարի առաջ
Blindfolded Shopping Challenge!
Դիտումներ 87հզր2 տարի առաջ
Boy Friend Gets Waxed!
Դիտումներ 172հզր2 տարի առաջ
HIGH SCHOOL HALLOWEEN PARTY GONE WRONG!
Դիտումներ 3.1մլն2 տարի առաջ
My Masseuse Tried To Touch My... *Not Clickbait*
Դիտումներ 821հզր2 տարի առաջ
How Psycho Jealous Girlfriends Act
Դիտումներ 1.6մլն2 տարի առաջ
Trying In-N-Out For The First Time!
Դիտումներ 508հզր2 տարի առաջ

Մեկնաբանություններ

 • MYLIFEASLIA & BENTLY
  MYLIFEASLIA & BENTLY 2 ժամ առաջ

  Mean girls

 • Natalia Tolentino
  Natalia Tolentino 2 ժամ առաջ

  😡😡😡 you did that thing cinmina you drow on that paper your tring to blam riya

 • Melissa Delva
  Melissa Delva 2 ժամ առաջ

  I feel like cinnamon should leave roborb for a smarter and richer friend.

 • Helin Shavani
  Helin Shavani 2 ժամ առաջ

  11:29 omg 😂

 • Mrś.cøøkìę møñśtęr
  Mrś.cøøkìę møñśtęr 2 ժամ առաջ

  If tootsie was in a touching hair contest she would win definitely

 • Elizabeth Juarez
  Elizabeth Juarez 2 ժամ առաջ

  Chad

 • Gamer God Livi
  Gamer God Livi 2 ժամ առաջ

  My crush name is jadiel and he is so cute

 • Six7OneLove
  Six7OneLove 2 ժամ առաջ

  # my best friends brother is the one for me. # Victorous

 • Rhoda Watts
  Rhoda Watts 2 ժամ առաջ

  Grece

 • Debora Panayotova
  Debora Panayotova 2 ժամ առաջ

  My name is Debbie

 • Mariposa Martinez
  Mariposa Martinez 2 ժամ առաջ

  Iam the rich kid

 • Mariposa Martinez
  Mariposa Martinez 2 ժամ առաջ

  Iam the popular kid

 • Omar Playz
  Omar Playz 2 ժամ առաջ

  👱‍♀️ 🧥 👖 👟 🍉 A big mac

 • Elizabeth Juarez
  Elizabeth Juarez 3 ժամ առաջ

  Do picture day

 • gacha nfa
  gacha nfa 3 ժամ առաջ

  Riya you look like rusha

 • GoldKnights
  GoldKnights 3 ժամ առաջ

  Are they dating?

 • Oceiana
  Oceiana 3 ժամ առաջ

  it’s my birthday today 17 likes? ,

 • Ruth Shaw
  Ruth Shaw 3 ժամ առաջ

  Is that your really your real brother

 • Cookieboi17
  Cookieboi17 3 ժամ առաջ

  34:00

 • ASMR Amber
  ASMR Amber 3 ժամ առաջ

  I put Nutella on my pancakes

 • Chloe Zayas
  Chloe Zayas 3 ժամ առաջ

  Love you so much and you or Cooooooooooooooool😊😀😄😻

 • Yehya Ghonim
  Yehya Ghonim 3 ժամ առաջ

  I have a brother and a sister

 • yulande weir
  yulande weir 3 ժամ առաջ

  Drop a like for riya

 • yulande weir
  yulande weir 3 ժամ առաջ

  Riya everybody fav

 • bernadine kangas
  bernadine kangas 3 ժամ առաջ

  Mines Gucci

 • Rose Stephenie
  Rose Stephenie 3 ժամ առաջ

  The girl named navpreet looks soooooo beautiful and I can’t believe she is Indian she doesn’t even look like she is like stunning

 • Angela Brewer
  Angela Brewer 3 ժամ առաջ

  I love you both

 • Nigat Bi
  Nigat Bi 3 ժամ առաջ

  So racist pff

 • Katie Naylor
  Katie Naylor 3 ժամ առաջ

  Lol when grannies were roasting each other

 • Gary Fleming
  Gary Fleming 3 ժամ առաջ

  I'm like symon

 • Mia Mackevic
  Mia Mackevic 3 ժամ առաջ

  Cinnamon should be replaced with @charlidamelio from tiktok😂

 • Xx GachaSlimers xX
  Xx GachaSlimers xX 3 ժամ առաջ

  Me when I’m talking about my crush: 2:13

 • Emily Fitzgerald
  Emily Fitzgerald 3 ժամ առաջ

  OMG

 • Shaheen Zabair
  Shaheen Zabair 4 ժամ առաջ

  Did Rubarb say "these sksksk eye masks"

 • Ajibade Semiat
  Ajibade Semiat 4 ժամ առաջ

  Dan like riya

 • Hasret Bekteshi
  Hasret Bekteshi 4 ժամ առաջ

  She almost farted real bad*

 • Ajibade Semiat
  Ajibade Semiat 4 ժամ առաջ

  Josh kiera- Marie Leon Mila Nhyira Ninosare oyinkansola Priscilla Rhys riddeshan saliwe Samuel sapphire Sarina Valentina

 • Hasret Bekteshi
  Hasret Bekteshi 4 ժամ առաջ

  The red head girl I think she's farted real bed

 • Lillian Ankamah
  Lillian Ankamah 4 ժամ առաջ

  How girls suffer with pregnancy,how girls make ice cream and cotton candy

 • xr.lexihensler mysoul
  xr.lexihensler mysoul 4 ժամ առաջ

  "it doesn't matter where you move me. I talk to everybody" Lol me 😂

 • Nouna Noun
  Nouna Noun 4 ժամ առաջ

  I am the running in the halls costumer and dancing costumer

 • Niyah’s World
  Niyah’s World 4 ժամ առաջ

  Mine was yesterday dec 10

 • M Alvarado
  M Alvarado 4 ժամ առաջ

  Is this hocus pocus or something

 • Ajibade Semiat
  Ajibade Semiat 4 ժամ առաջ

  Aisha Amara Brian Caitlyn Emile Emmanuel Emmanuella George Gloriariana IyiolaJ Jeremy

 • SharkBlox
  SharkBlox 4 ժամ առաջ

  Is Tootsie A Real Girl

 • Godzilla Gamer boy
  Godzilla Gamer boy 4 ժամ առաջ

  You do know that cinnamon and rhubarb are actually friends with reah and tootsie

 • X_ASMR_X xoxo
  X_ASMR_X xoxo 4 ժամ առաջ

  Meep

 • Jess Jess
  Jess Jess 4 ժամ առաջ

  Hey

 • Fiks S
  Fiks S 4 ժամ առաջ

  I just realized Daniel never got detention...🤷🏾‍♀️🙃

 • erika ramos
  erika ramos 4 ժամ առաջ

  yes

 • Ajibade Semiat
  Ajibade Semiat 4 ժամ առաջ

  I will send you all my best friend s

 • Vanesa Kieviša
  Vanesa Kieviša 4 ժամ առաջ

  This is awsammmm

 • Joseph’s Is the best
  Joseph’s Is the best 4 ժամ առաջ

  Fuck her

 • Reegan Thompson
  Reegan Thompson 4 ժամ առաջ

  All the boys I loved before

 • DL W
  DL W 4 ժամ առաջ

  When I’m finished and I checked it like about 3! Times I just pretend to stare at the timer on that bored

 • TTV mahdi
  TTV mahdi 4 ժամ առաջ

  How Beth

 • TTV mahdi
  TTV mahdi 4 ժամ առաջ

  Thr

 • TTV mahdi
  TTV mahdi 4 ժամ առաջ

  The poop is so cool

 • erika ramos
  erika ramos 4 ժամ առաջ

  ####

 • Yolande Pietersen
  Yolande Pietersen 4 ժամ առաջ

  🥰😘

 • educanba1
  educanba1 4 ժամ առաջ

  5:18 is not kindergarten wtf

 • TTV mahdi
  TTV mahdi 4 ժամ առաջ

  Poop

 • Danielle Armstead
  Danielle Armstead 4 ժամ առաջ

  Mom:Sarah what’s 3+3 Sarah:11

 • educanba1
  educanba1 4 ժամ առաջ

  I love tia

 • Gnale Camara
  Gnale Camara 4 ժամ առաջ

  Nice video

 • Ajibade Semiat
  Ajibade Semiat 4 ժամ առաջ

  IyiolaJ I love you so much Riya and tutse I hate sinnmin

 • Regina Forde
  Regina Forde 4 ժամ առաջ

  Mathematics

 • Roblox and GATCHA VIDS
  Roblox and GATCHA VIDS 4 ժամ առաջ

  4:31 me When the teacher says we have a QUIZ

 • Ahvion Henry
  Ahvion Henry 4 ժամ առաջ

  If Cinnamon s So Rich Why Doesn't She Just Replace The Vase?????

 • John Doe
  John Doe 4 ժամ առաջ

  It’s riya

 • Emmalee Ray
  Emmalee Ray 4 ժամ առաջ

  This is how cringe This is ⬇️

 • Lewis Granger
  Lewis Granger 4 ժամ առաջ

  Mines is June 20th but last day is June 27th

 • Jennifer O'Toole
  Jennifer O'Toole 4 ժամ առաջ

  Turkwous

 • Tracey Leonard
  Tracey Leonard 5 ժամ առաջ

  My fav colour is light yellow 💛 and light pink🌸

 • luner echo
  luner echo 5 ժամ առաջ

  this is very entertaining !!1!!

 • Angel MoonlightBadgirl
  Angel MoonlightBadgirl 5 ժամ առաջ

  Lol tootsie beat the crap out of cinnamon Daniel isn’t even tootsie’s freaking man she’s so stupid lol

 • Natalie Johnas
  Natalie Johnas 5 ժամ առաջ

  Like if Riya should get a present 👇👇👇👇👇👍👍 🇳🇬

 • LilyUnicorn09 XD
  LilyUnicorn09 XD 5 ժամ առաջ

  I’m the 1,2,4,5,6 and 7

 • Vanesa Kieviša
  Vanesa Kieviša 5 ժամ առաջ

  Pink and blue

 • Imsosillylol !!!!!
  Imsosillylol !!!!! 5 ժամ առաջ

  I’m the nice girl!

 • Elizabeth Baron
  Elizabeth Baron 5 ժամ առաջ

  LOL omg ha ha so vane love 😘😆😉😍😎😘😎😘😎☺🙂😘😘

 • Suha’s WORLD
  Suha’s WORLD 5 ժամ առաջ

  👩🏻 👗

 • Renee Noel Dempster
  Renee Noel Dempster 5 ժամ առաջ

  20 lies I do is tell my mom my teacher my teacher Desi twins lies as

 • Tamar Agiashvili
  Tamar Agiashvili 5 ժամ առաջ

  Is it just me or is Cinnamon nice to one person who and that person is her maid

 • Ashley McIntosh
  Ashley McIntosh 5 ժամ առաջ

  Mean girls You know

 • Star light Star light
  Star light Star light 5 ժամ առաջ

  Hi and I am new here to AM-plus my name is Samar and i am from Bahrain 🇧🇭

 • yousef abushaqra
  yousef abushaqra 5 ժամ առաջ

  I hate tootsie

 • Marko Kusljic
  Marko Kusljic 5 ժամ առաջ

  5years

 • liam omara leonard
  liam omara leonard 5 ժամ առաջ

  I hate you cinnamon

 • May Leemoi
  May Leemoi 6 ժամ առաջ

  Iloveyoumynameiszoe

 • Lilly Snel
  Lilly Snel 6 ժամ առաջ

  Loved it cinnamon did plan&pay 4 it i see it fair that she goes

 • Isla Diskin Games
  Isla Diskin Games 6 ժամ առաջ

  𝕀 𝕒𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕛𝕦𝕟𝕜 𝕗𝕠𝕠𝕕

 • TTV mahdi
  TTV mahdi 6 ժամ առաջ

  THE POOP IS COOL SO FUCK YOU

 • ilko chelikov
  ilko chelikov 6 ժամ առաջ

  Cinimon is the best😘😘😘😘

 • abdul omary
  abdul omary 6 ժամ առաջ

  I hate school food !!!!!

 • Martyna W
  Martyna W 6 ժամ առաջ

  Mitchell's is from the the next step AND THATS HER IM A FANNN

 • King Pathan
  King Pathan 6 ժամ առաջ

  i love this vidioe

 • Michelle Ramkissoon
  Michelle Ramkissoon 6 ժամ առաջ

  My crush name is maverick

 • Kura Bujnu vo
  Kura Bujnu vo 6 ժամ առաջ

  Are you gys Indian

 • Kura Bujnu vo
  Kura Bujnu vo 6 ժամ առաջ

  I never had detention