Dolan Twins
Dolan Twins
 • 245 Videos
 • 1 504 691 653 Դիտումներ

վիդեո

Reacting To Ourselves After Surgery!! (We Remembered Nothing)
Դիտումներ 390 55821 ժամ առաջ
Ethan and Grayson AFTER SURGERY
Դիտումներ 6 686 6888 օր առաջ
Twins SHARE EVERYTHING For A Day
Դիտումներ 4 639 86515 օր առաջ
I Put Him On An EMBARRASSING Billboard!
Դիտումներ 3 262 80122 օր առաջ
He Thought I Broke Our 10 MIL DIAMOND PLAY BUTTON
Դիտումներ 4 389 48928 օր առաջ
BUILDING A House And LIVING In It For A Day
Դիտումներ 6 186 440Ամիս առաջ
Twins Go in a WOMB SIMULATOR together!!
Դիտումներ 8 179 499Ամիս առաջ
Last To Fall Asleep Gets The 10 MILLION DIAMOND PLAY BUTTON!
Դիտումներ 5 562 206Ամիս առաջ
Twins Style Each Other For Paris Fashion Week!!
Դիտումներ 3 959 048Ամիս առաջ
Attempting A Hollywood Movie Audition!
Դիտումներ 3 290 7042 ամիս առաջ
LEARNING HOW TO ACT ft. Noah Schnapp
Դիտումներ 3 766 7752 ամիս առաջ
Dolan Twins Become Emma Chamberlain
Դիտումներ 10 291 4062 ամիս առաջ
We Swapped Credit Cards For A Day
Դիտումներ 6 222 0732 ամիս առաջ
Transforming Back Into Our Old Cringey Selves
Դիտումներ 5 126 8983 ամիս առաջ
Tricking My Brother Into Thinking His Car Was Flipped
Դիտումներ 4 787 2813 ամիս առաջ
Can Lost Twins Find Each Other Without Communicating?
Դիտումներ 5 247 4623 ամիս առաջ
Camping Overnight With No Technology
Դիտումներ 6 689 4023 ամիս առաջ
The Search For Our New Pet
Դիտումներ 4 064 0663 ամիս առաջ
2 Year Old Controls Our Lives For A Day! Ft. Elle
Դիտումներ 9 696 4434 ամիս առաջ
TWINS BUY EACH OTHER OUTFITS! (COACHELLA EDITION)
Դիտումներ 5 617 4114 ամիս առաջ
GIVING EACH OTHER EPIC ROOM MAKE OVERS!
Դիտումներ 9 569 2634 ամիս առաջ
Our Mom Controls Our YouTube Channel For A Day
Դիտումներ 5 482 3894 ամիս առաջ
TWINS IMPERSONATE EACH OTHER FOR A DAY
Դիտումներ 6 376 5885 ամիս առաջ
Making My Brother Think We Got KICKED OUT Of Our House
Դիտումներ 5 652 3475 ամիս առաջ
Going UNDERCOVER To See What People Think About The Dolan Twins
Դիտումներ 4 850 3105 ամիս առաջ
Wearing ONLY Body Paint For A Day! Ft. Jeffree Star
Դիտումներ 12 289 4366 ամիս առաջ
SPRAY PAINTED HIS CAR PRANK!!
Դիտումներ 6 769 1957 ամիս առաջ
Twins Only Say YES To Each Other For A Day
Դիտումներ 10 004 3537 ամիս առաջ
BLOOPERS 2018 !
Դիտումներ 5 600 7617 ամիս առաջ
Holiday MUKBANG
Դիտումներ 3 546 1698 ամիս առաջ
Surprising Fans At Their Houses!!
Դիտումներ 4 113 5328 ամիս առաջ
I WRAPPED EVERYTHING HE OWNS!! (PRANK)
Դիտումներ 5 134 1268 ամիս առաջ
WHO'S THE BETTER BABYSITTER!? Ft. ACE Family
Դիտումներ 10 556 4518 ամիս առաջ
Going Undercover As Our Own HATERS!
Դիտումներ 4 410 1108 ամիս առաջ
YouTubers Get A REAL JOB For The First Time!
Դիտումներ 4 987 8458 ամիս առաջ
TWINS HANDCUFFED FOR 24 HOURS
Դիտումներ 8 733 4489 ամիս առաջ
WHO IS THE SMARTER TWIN?
Դիտումներ 6 137 9949 ամիս առաջ
HAUNTED HOUSE ft. James Charles & Emma Chamberlain
Դիտումներ 17 512 2759 ամիս առաջ
PERFORMING OUR DANCE ROUTINE! With Maddie and Kenzie Ziegler
Դիտումներ 8 051 90610 ամիս առաջ
LEARNING HOW TO DANCE ft. Maddie and Kenzie Ziegler
Դիտումներ 10 957 54310 ամիս առաջ
LIE DETECTOR Q&A
Դիտումներ 10 564 80010 ամիս առաջ
OUR FAMILY REACTS TO OUR VIDEOS
Դիտումներ 5 705 07110 ամիս առաջ
DOING IT FOR THE FIRST TIME!!
Դիտումներ 5 224 57611 ամիս առաջ
Cub Sport - Hawaiian Party (By Dolan Twins)
Դիտումներ 7 538 95111 ամիս առաջ
Reacting to our HYPNOSIS! ft. Emma Chamberlain & James Charles
Դիտումներ 10 735 92011 ամիս առաջ
GETTING HYPNOTIZED ft. JAMES CHARLES & EMMA CHAMBERLAIN
Դիտումներ 15 787 522Տարի առաջ
48 HOUR SURVIVAL CHALLENGE PART 2 / FACING THE STORM
Դիտումներ 11 146 867Տարի առաջ
48 HOUR SURVIVAL CHALLENGE PART 1
Դիտումներ 16 238 894Տարի առաջ
FACING OUR PHOBIAS
Դիտումներ 10 361 550Տարի առաջ
DISGUISED FROM MY TWIN BROTHER (PRANK)
Դիտումներ 10 968 571Տարի առաջ
LEARNING SPANISH THE HARD WAY ft. Juanpa Zurita
Դիտումներ 7 939 191Տարի առաջ
TWINS SWITCH LIVES FOR A DAY
Դիտումներ 15 243 778Տարի առաջ
GOING THROUGH OUR OLD PHONES
Դիտումներ 9 869 778Տարի առաջ
MAKING MEME FOOD/COOKING WITH THE DOLAN TWINS
Դիտումներ 5 382 995Տարի առաջ
DOING EXACTLY WHAT OUR COMMENTS SAY
Դիտումներ 6 894 093Տարի առաջ
What Our Tattoos Mean 2
Դիտումներ 2 916 290Տարի առաջ
MUKBANG ft. James Charles & Emma Chamberlain
Դիտումներ 17 511 220Տարի առաջ
#AskEthanAndGrayson 4
Դիտումներ 4 652 237Տարի առաջ
AWKWARD TWIN CONFESSIONS
Դիտումներ 3 072 372Տարի առաջ
Our New House Is HAUNTED!
Դիտումներ 2 235 722Տարի առաջ
We Fought Over A Girl...
Դիտումներ 2 967 562Տարի առաջ
HOUSE TOUR (OUR NEW HOUSE)
Դիտումներ 3 211 196Տարի առաջ
REVEALING OUR BIGGEST SECRET
Դիտումներ 4 004 796Տարի առաջ
WE'RE BACK!
Դիտումներ 2 585 180Տարի առաջ
Bye For Now
Դիտումներ 3 176 231Տարի առաջ
HUGE FAN MAIL WAREHOUSE (Opening Fan Mail)
Դիտումներ 5 214 646Տարի առաջ
GETTING TATTOOS FROM FANS!
Դիտումներ 2 767 918Տարի առաջ
HAT OF DARES 3!!
Դիտումներ 4 057 155Տարի առաջ
Types Of Fans
Դիտումներ 3 322 626Տարի առաջ
REMAKING OUR FIRST VIDEO!
Դիտումներ 5 008 140Տարի առաջ
Reacting and Recreating: FAN ART
Դիտումներ 3 128 048Տարի առաջ
What Is Our New Fandom Name!?!
Դիտումներ 2 677 910Տարի առաջ
Re-Watching Old Videos On Our Channel !
Դիտումներ 4 113 585Տարի առաջ
Figure Skating Challenge...
Դիտումներ 3 900 166Տարի առաջ
5 MILLION SUBSCRIBERS!?
Դիտումներ 3 026 661Տարի առաջ
A FAN AT THE WAREHOUSE!
Դիտումներ 3 719 698Տարի առաջ
Bloopers 2017 !
Դիտումներ 4 745 329Տարի առաջ
SURPRISING ETHAN WITH HIS DREAM GIFT!!
Դիտումներ 4 375 608Տարի առաջ
FINDING OUT IF WE'RE REAL TWINS
Դիտումներ 4 953 788Տարի առաջ
STUCK IN A HOLE - BIRTHDAY PRANK
Դիտումներ 5 611 596Տարի առաջ
Cameron Dares Ethan And Grayson
Դիտումներ 5 318 522Տարի առաջ
DYING OUR HAIR!!
Դիտումներ 5 337 878Տարի առաջ
Delicious or Disgusting IN THE DARK!!
Դիտումներ 5 047 065Տարի առաջ
Spilling Tea About Each Other!!
Դիտումներ 3 618 521Տարի առաջ
Reacting To Our MAKEOVERS!
Դիտումներ 7 692 196Տարի առաջ
Twins Vs. iPhone X Face ID
Դիտումներ 12 405 731Տարի առաջ
SCARING EACH OTHER CHALLENGE!! (scary)
Դիտումներ 4 434 029Տարի առաջ
Awkwarder Question Game!!
Դիտումներ 6 492 001Տարի առաջ
Spray Tan Challenge
Դիտումներ 5 013 399Տարի առաջ
Watching Our First Ever Videos (Bob and Rob Season 3)
Դիտումներ 2 578 825Տարի առաջ
Loser Gets Their TONGUE PIERCED
Դիտումներ 3 962 015Տարի առաջ
Road Trip with The Dolan Twins
Դիտումներ 2 890 489Տարի առաջ
An Explanation
Դիտումներ 2 077 716Տարի առաջ
Giving Birth On A Mountain Top
Դիտումներ 5 330 617Տարի առաջ
What Our Tattoos Mean
Դիտումներ 3 488 433Տարի առաջ
GUESS WHOSE BODY PART
Դիտումներ 5 457 513Տարի առաջ
Our BANNED VIDEOS
Դիտումներ 4 798 977Տարի առաջ
WEDGIE HANGMAN
Դիտումներ 4 973 642Տարի առաջ

Մեկնաբանություններ

 • okay it’s leni
  okay it’s leni 2 վայրկյան առաջ

  grayson: my first period *cries* SAME

 • Asmr Queen
  Asmr Queen 3 վայրկյան առաջ

  Hiiii

 • Annie Malone
  Annie Malone 7 վայրկյան առաջ

  Why were they looking behind the camera @24.26

 • lorella banozzi
  lorella banozzi 8 վայրկյան առաջ

  You shouldn't be srry,that video was so cute,funny and honest.You two are legends!🔝

 • Layla Manansala
  Layla Manansala 15 վայրկյան առաջ

  this made me laugh harder the second time watching ily guys😂💗

 • holly meyer
  holly meyer 15 վայրկյան առաջ

  Ethans wearing the same shirt in both videos!!!😅😂😂

 • I Am Bored So Thats Why I Watch YouTube
  I Am Bored So Thats Why I Watch YouTube 19 վայրկյան առաջ

  Hii

 • DaisyGirl
  DaisyGirl 23 վայրկյան առաջ

  Ethan is still Ethan under anesthesia Ethan: Is this anesthesia DAIRY FREE?!

 • Vader’s Mom
  Vader’s Mom 25 վայրկյան առաջ

  🤣🤣🤣

 • Linda Tellez
  Linda Tellez 27 վայրկյան առաջ

  WhO is there filmed I want to know

 • Holly M
  Holly M 27 վայրկյան առաջ

  I can't get a video shoutout because i don't have Twitter, so can i message you on Instagram and i can i get a shoutout

 • Zuleni17
  Zuleni17 31 վայրկյան առաջ

  This was hilarious !!!!!

 • Elyza Brown
  Elyza Brown 34 վայրկյան առաջ

  anyone notice grayson's eyes are lighter in this vid?

 • Mya Bertram
  Mya Bertram 36 վայրկյան առաջ

  Omg

 • Sophia Blais
  Sophia Blais 39 վայրկյան առաջ

  You should be VSCO girls for a day🤣🤣 like if u agree

 • Ariyona Clyburn
  Ariyona Clyburn 47 վայրկյան առաջ

  Didn't they edit the video so they know how they acted already

 • popitlockit 674
  popitlockit 674 52 վայրկյան առաջ

  First

 • cheeseymcwheezey
  cheeseymcwheezey Րոպե առաջ

  You two are so cute.

 • Anna - I love sex :* TAP ON M!Y PHOTO

  Beep at this motherf***er!!” - Grayson Dolan 2019 That’s going on my forehead 😂

 • Seif Medhat
  Seif Medhat Րոպե առաջ

  Why did they get a nose job ?

 • Jdjsjd Jsksjd
  Jdjsjd Jsksjd Րոպե առաջ

  I’m dying

 • xRuqayyah x
  xRuqayyah x Րոպե առաջ

  I was waiting for their reaction to *is that anesthesia dairy free* 😭😭🤣

 • lovely potato
  lovely potato Րոպե առաջ

  "Your just trying the steal the spotlight, bitch" The truth revealed

 • Alexis Dolan
  Alexis Dolan Րոպե առաջ

  I loved Grayson's dancing lol. That's kinda rare to see him dancing

 • Katharine Tock
  Katharine Tock Րոպե առաջ

  Did anyone else see Emma kiss Ethan before they took him back for surgery?!

 • U N K N O V V N
  U N K N O V V N Րոպե առաջ

  *sorry but the grethan gets real here*

 • Lyss Thatcher
  Lyss Thatcher Րոպե առաջ

  "Why? Does it look like I'm sleepin?" No, definitely not, especially not with your eyes shut 😂

 • mario mendez
  mario mendez Րոպե առաջ

  its so cute how ethan is worried about grayson when he said "they better take care of him" awwwwww he loves him more than we think

 • Ember Shipp
  Ember Shipp Րոպե առաջ

  looks like the school bathroom is mine for the next 27 minutes.

 • Lisa Pantapas
  Lisa Pantapas Րոպե առաջ

  Grayson turned in josh from drake and josh when Ethan was touching him

 • Logan Walter
  Logan Walter Րոպե առաջ

  Anyone know where you can get those shorts that Grayson has that are striped half blue half pink? Thanks!:))

 • And I oop -
  And I oop - 2 րոպե առաջ

  “ I’m like a TikToker “ - Ethan Dolan 2k19

 • Dina Sullivan
  Dina Sullivan 2 րոպե առաջ

  *we remembered nothing* -... I remember that

 • Poppy Maher
  Poppy Maher 2 րոպե առաջ

  I feel so special Grayson is wearing a poppy flower hoodie and my name is poppy I’m so special

 • Miranda Aguirre
  Miranda Aguirre 2 րոպե առաջ

  Ethan never fucks with that dairy 😂😂😂

 • Chiara Bonacci
  Chiara Bonacci 2 րոպե առաջ

  Ethan: *breathe* Grayson: 😀

 • And I oop -
  And I oop - 2 րոպե առաջ

  “ I’m like a TikToker “ - Ethan Dolan 2k19

 • glwfm45
  glwfm45 2 րոպե առաջ

  Done. bro I'm sad I saw Ethn snaps 🤤 mnmnmuumnm.tumblr.com/?275

 • _SPLENDORMAN_
  _SPLENDORMAN_ 2 րոպե առաջ

  Dudeeee I seen this and I cried so many times of laughter! You guys really make us happy

 • Nats S
  Nats S 2 րոպե առաջ

  Grayson the whole video:😮🤭

 • Katie Fallon
  Katie Fallon 2 րոպե առաջ

  Yung dairy needs to drop an album

 • Ella Rogan
  Ella Rogan 2 րոպե առաջ

  Who edited it?

 • Karissa Jenkins
  Karissa Jenkins 2 րոպե առաջ

  Ethan: "Oh whoa, I'm starting to feel it." Grayson: "Really?" Ethan: "Yeah, it just me." 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • aracely
  aracely 2 րոպե առաջ

  Hiiiiiiiii just got out of school so now I can watch it

 • Exve
  Exve 2 րոպե առաջ

  what drugs did they put you on during this ?

 • Yemili Espinosa-ley
  Yemili Espinosa-ley 2 րոպե առաջ

  This is how many times Grayson licked his lips | | | |

 • Sara the Alien
  Sara the Alien 3 րոպե առաջ

  i honestly don't think they're THAT different when they're loopy from how they are naturally. i just think it amplifies certain personality traits. like Ethan is a very unpredictable wild card but he's also very chill, empathetic and sweet (he doesn't openly show that side of him usually though). and Gray actually has definitely become the louder one, constantly wanting attention, very cocky and kinda domineering. at least that's my observation 🤷‍♀️ really loved both videos, they're such naturally effortlessly funny guys 😁👌

 • Jackie Healey
  Jackie Healey 3 րոպե առաջ

  Hi

 • VpVendy
  VpVendy 3 րոպե առաջ

  Heyyyý

 • Rebecca Drake
  Rebecca Drake 3 րոպե առաջ

  Which part of Italy r u from - my family from naples

 • Victoria Cruz
  Victoria Cruz 3 րոպե առաջ

  My babies are too mature now

 • John David Ploch
  John David Ploch 3 րոպե առաջ

  The whole time Grayson just had his mouth hanging open 😂😂

 • JRB
  JRB 3 րոպե առաջ

  Petition for Yung Dairy to release an album sign by liking this comment😂

 • June Couch
  June Couch 3 րոպե առաջ

  I'm late but I have an exuse I was practicing for orchestra lol just go out new music today so I had to practice late

 • Victoria Cruz
  Victoria Cruz 3 րոպե առաջ

  The how did u edit it? Woa I think their vids are getting worse everytime

 • Grace Crossland-Wilson
  Grace Crossland-Wilson 3 րոպե առաջ

  When I had surgery I can remember everything but 1 minutes from going to sleep and I remember everything that happened from when I woke up

 • Ellie Louise
  Ellie Louise 3 րոպե առաջ

  You both have the cutest personalities❤️😍

 • Sarah Wirrell
  Sarah Wirrell 3 րոպե առաջ

  You are so inspiring & amazing and the most humble people on this planet. I love you cause you’ve helped me through the hardest of times, when I was upset and didn’t have anyone to cope to, when I’m going through a rough time. You taught me how to laugh again. You taught me how to smile again. You saved my life. I love you with every single ounce of life in my body. Thank you for your kindness, and love. You’ve saved many people’s lives, including mine. Ilysm and I couldn’t imaging a world without you. Ik you’ll never see this but I just want to thank you for everything you’ve done for me and everyone in the fandom. And if you ever need a break ever, take one. We all support you and your decisions. Just know that we are right behind you every step of the way. I will always love you❤️ - luvly_.dolan / Sarah <3

 • Morgy Weier
  Morgy Weier 3 րոպե առաջ

  “Yung Dairy” 😂

 • Chantal Mousa
  Chantal Mousa 3 րոպե առաջ

  I’m surprised they know what Tiktok is tbh😂

 • Teighan Astbury
  Teighan Astbury 3 րոպե առաջ

  Loopppyyyy Dolans 😘

 • Layla Mcwilliam
  Layla Mcwilliam 3 րոպե առաջ

  8:30 🤣🤣🤣🤣

 • Cindy Ridlehoover
  Cindy Ridlehoover 3 րոպե առաջ

  Loved the video.....you guys are the BEST❤️❤️

 • Ava Chapman
  Ava Chapman 3 րոպե առաջ

  He has more valumptious breasts c cup 🤪

 • Mia May
  Mia May 4 րոպե առաջ

  I think that the video is funny but there’s laughs make it even better.... 100% content

 • Jianna Honrado
  Jianna Honrado 4 րոպե առաջ

  Grayson's mood changes were us girls on their periods😂

 • Flanagan Brassfield
  Flanagan Brassfield 4 րոպե առաջ

  This is the funniest shit ive wver seen. Please get more surgery

 • leah darwish
  leah darwish 4 րոպե առաջ

  PEOPLE ARE SAYING YOU ARE NOT DOING ANYMORE AM-plus IS THIS TRUE

 • Sara Rowland
  Sara Rowland 4 րոպե առաջ

  Lol Grayson I like your sweatshirt😂😂 btw a really funny video😂😂

 • Panda Shoo
  Panda Shoo 4 րոպե առաջ

  The rap was lit😂😂😂 but I think your noses look amazing

 • Rebecca Kolano
  Rebecca Kolano 4 րոպե առաջ

  More challenges? (plz?)

 • Doodles Poodles
  Doodles Poodles 4 րոպե առաջ

  🤣🤣💕

 • xRuqayyah x
  xRuqayyah x 4 րոպե առաջ

  The fact that both of their mouths were open when reacting. Im crying

 • August Nicole Greenway
  August Nicole Greenway 4 րոպե առաջ

  I’m still gonna love y’all even when y’all act like this. Love you

 • Denise B
  Denise B 4 րոպե առաջ

  Did you guys ever get pancakes?

 • Livvy Rolfe
  Livvy Rolfe 4 րոպե առաջ

  What’s all this stuff about ‘graysons snaps’ someone explain please

 • Emma Lopez
  Emma Lopez 4 րոպե առաջ

  ethan in the video: yea just a little bit grayson: did you just call me a bitch

 • Nitro Arie
  Nitro Arie 4 րոպե առաջ

  😂😂

 • Simply livinG
  Simply livinG 4 րոպե առաջ

  That’s my favourite video 😂

 • Niyah
  Niyah 4 րոպե առաջ

  “You know what’s a nose job it’s probably bleedin” Lmaoo

 • Nat A
  Nat A 4 րոպե առաջ

  My question is how do they ""react to it"" when they edited that video CONSPIRACY THEORY SHANE DAWSON GET ON IT

 • madison
  madison 4 րոպե առաջ

  Gray looks like he’s going to say something the entire time but keeps hesitating😂

 • RyRy YT
  RyRy YT 4 րոպե առաջ

  Ahahahahahahaaaaaaaahahhahah

 • Jagoda Szewc
  Jagoda Szewc 4 րոպե առաջ

  I have the same things as you guys i can sometimes breathe from my right hole and sometimes from the left and not other

 • Poison IV
  Poison IV 5 րոպե առաջ

  “I’m Italian”

 • Wither
  Wither 5 րոպե առաջ

  "That's my wombmate" lmao

 • Domcia d
  Domcia d 5 րոպե առաջ

  Grayson what are you doing with your mouth?!

 • Emma Stephenson
  Emma Stephenson 5 րոպե առաջ

  i wonder how expensive that paper towel Door Handle was

 • Soul Eater
  Soul Eater 5 րոպե առաջ

  So inspiring and funny love them

 • Renee Plight vlogs
  Renee Plight vlogs 5 րոպե առաջ

  Atleast you both were caring for each other

 • Mahaliya Etti
  Mahaliya Etti 5 րոպե առաջ

  This made me so happy

 • i dk
  i dk 5 րոպե առաջ

  soooo someone else edits these videos?cause theyre already edited and yall said yall didnt watch it yet

 • Freya
  Freya 5 րոպե առաջ

  Grayson dancing is. Giving. Me. Life.

 • Rolie413
  Rolie413 5 րոպե առաջ

  This 👏🏽 had 👏🏽 me 👏🏽 dying 👏🏽! 🤣🤣

 • Frankie Newman
  Frankie Newman 5 րոպե առաջ

  one of the best reaction videos they have ever done I cryed of laughter so much is the anastethic dairy free?? -- Ethan Dolan 2019 Grayson (dancing) awsome

 • SofiaR X
  SofiaR X 5 րոպե առաջ

  This is how many tissues Ethan & Grayson used throughout this whole video ⬇️

 • Alyssa Rojas
  Alyssa Rojas 5 րոպե առաջ

  They make me laugh so hard I cant. The twins always make my day. <3 <3

 • That. LAMEO
  That. LAMEO 5 րոպե առաջ

  When they were eating alone they looked so miserable ; o ;